Par Mums Simboli un nozīmes Vēsture Notikumi Spīdolas pasaulē Foto Galerija Literārie viesu vakari Uzņemšana Amatpersonas Adrese Saites fadedButton

 

Simboli un nozīmes

Krāsas: Zelts - violets - balts

Krāsu skaidrojums:
Zelts - Spīdolas domas pieder tēvzemes zelta druvām.
Violets - Spīdolas gars dzirkstī violetā liesmu kvēlē.
Balts - Spīdolas ticība baltajai dienai.

Vapenis (emblēma, ģerbonis) - Vapenis darināts kokā. Vairogu sedz Spīdolas krāsas: zelts - violets - balts, simbolizējot tēvzemes mīlestību, garīgās vērtības, ko spīdolas cenšas uzkrāt un saglabāt, un ticību baltajai dienai, kas nozīmē ticību morāliskajām vērtībām - visam labam, daiļam, skaidram, ko senie latvieši apzīmēja ar vārdu balts.

Pāri krāsām ir meiteņu nozīme - cirķelis.

Vairoga augšgalā krustojas degoša lāpa un kokle - simboli zinātnei un mākslām, kas nozīmē nevien cenšanos pēc izglītības, bet arī, ka jābūt nomodā par tām mākslinieciskajām vērtībām, kas padara bagātāku cilvēka dvēseli un kas kā sens mantojums dus apslēpts mūsos.

Vairoga apakšgalā ar saktu sasprausts Spīdolas dibināšanas gads un datums. Sakta ir sena latvietes rota un ar savu noslēgto apaļo formu simbolizē draudzības loku.

Lentas vijumā ap vairogu ir Spīdolas devīzes.

Virs vairoga stilizētā saule simbolizē organizācijas latviskumu, sirds siltumu, draudzību un tiekšanos pēc augstākiem mērķiem.

Vapeņa greznojumam ņemts kviešu vārpu vijums, jo latviešu tauta ir zemkopju tauta, kur katra zemes kopēja lepnums bija zeltainās druvas. Spīdola ir lepna uz savu tautu un tās parašām. Kā senajā latviešu sētā glabājās vārpu vainags no viena pļaujas laika līdz otram, tā Spīdola savus organizācijas simbolus ir ievijusi vainagā.

Vapeņa metu zīmējis mākslinieks Vilhelms Krūmiņš Pinebergā, Vācijā. Vapeņa mets pieņemts 1949. gada 10. oktobrī Sp!K!.

Karogs - lieto kā drapējumu ap vapeni, sastāv no trim vienāda platuma zelta, violetas un baltas krāsas joslām.

Krāsu lenta - sastāv no trim vienāda platuma zelta, violetas un baltas krāsas horizontālām joslām, ko nēsā, pārliktu pār labo plecu un piespraustu pie tērpa ar cirķeli.

Krāsu stienītis - sudrabā ietverts krāsu atveids emaljā.

Vapenītis - ir sudrabā vai zeltā ietverts krāsu atveids emaljā, valkājams sudraba vai zelta ķēdītē ap kaklu vai roku, uz kura virzienā no kreisās uz labo pusi 45º leņķī izvietotas trīs vienāda platuma zelta, violetas un baltas krāsu joslas.

Cirķelis - meiteņu nozīme, ir vārdu "Vivat, crescat, floreat Spīdola!" (Lai dzīvo, lai zeļ, lai zied Spīdola!) pirmo burtu savijums sudrabā. Cirķeļa metu izstrādājis mākslinieks Nikolajs Maulics 1947. gadā Pinebergā, Vācijā.

Deķelis - galvas sega, no melna samta, krāsnesēm ar krāsu lentu priekšpusē un meitenēm ar tāda paša platuma melna samta lentu, uz kuras ar sudraba diegiem ir izšūts cirķelis.