Par Mums Simboli un nozīmes Vēsture Notikumi Spīdolas pasaulē Foto Galerija Literārie viesu vakari Uzņemšana Amatpersonas Adrese Saites fadedButton

 

Goda filistres Ēvī Upenieces izstādes atkāšana Cēsīs 2017.gada 17.septembrī.

Šodien skaistajās Cēsis tikāmies ar mūsu goda fil! Ēvī Upenieci viņas izstādes atklāšanā. 

Dvēseliska sirsnība un gara spēks it visā - tēlniecē un pašos Ēvī tēlos bronzā, marmorā un granītā.

Ēvī izstādes atklāšanā atklāja savu "projekta" plānu - gadā radīt divus darbus. Pirmo šī gada darbu "Melānija" varējām skatīt arī Cēsīs.

Paldies Ēvī! Paldies visām, kuras ciemojās Cēsu pilī!

 

 

Goda Filistres uzņemšana

2015. gada 15. novembris vienmēr paliks par Spīdolu īpašo dienu, jo šajā dienā pēc ilga laika esam uzņēmušas Goda filistri – tēlniecības vecmeistari Ēvī Upenieci.

t/l glob! sen! fil! Agneses Eglones uzruna:

Cienījamās viešņas, krustmātes dzintras, māsas līgas un staburadzes! Mīļo Ēvī un mīļās māsas spīdolas! Esiet sveikas svētkos!

Šodien mums ir neatkārtojama un īpaša diena. Pēc 53 gadu pārtraukuma un pirmo reizi kopš korporācija Spīdola darbojas Latvijā mūsu konventā tiek uzņemta Goda filistre.

Mīļo Ēvī, paldies, ka pagodināji mūs un piekriti piederēt mūsu saimei. Par mākslinieci runā viņas darbi un radošais mūžs, bet par to kā spīdolas un Ēvī satikās gribu pastāstīt mūsu krustmātēm un māsām. Ēvī piemīt Dieva dzirksts, kas liek akmenim un bronzai runāt, mākslas darbiem tiek iedota dvēsele, un tēlniece ir veidojusi arī vairākas Spīdolas figūras, kas rotā mūsu konventa dzīvokli. Mūsu filistre Asja Cera pazina Ēvī un uzaicināja paviesoties pie mums, pastāstīt par savu darbu tapšanu, par spīdolas skulptūrām „Nevienam es Rīgas nedodu” un Spīdolas portretu. Draudzība sakuploja, mēs braucām pavasara talkās pie Ēvī uz mājām Baltezerā, tikām mīļi uz sirsnīgi uzņemtas un radās jautājums, kā gan Ēvī vēl līdz šim brīdim nav korporācijā? Var tikai cieņā apbrīnot un smelties iedvesmu no mākslinieces, kas, neraugoties uz smagajiem dzīves pārbaudījumiem, ir spējusi saglabāt dzīves prieku un optimismu. Spīdolas plašajā pasaulē apspriedās un nobalsoja par Ēvī uzņemšanu mūsu saimē, un šodien domās esam kopā - Svētku konventā.

Mīļo Ēvī, mēs priecājamies, ka arī turpmāk varēsim dalīties mūsu draudzībā un sirsnībā, un mūs visas vienos īpašās korporācija draudzības saites. Mūsu krāsas nu kļūst arī par Tavējām.

Zelta krāsa-spīdolas uzticība Tēvzemes zeltainajām druvām.

Violetā krāsa - spīdolas gars deg violetā liesmu kvēlē pēc zinībām.

Baltā krāsa - ticība baltajai dienai.

Vivat crescat floreat Spīdola in aeternum!

 

Valsts emeritētā zinātniece - spīdola fil! Dace Markus

Pamatojoties uz Valsts emeritēto zinātnieku padomes 2015. gada 26. maija lēmumu, Latvijas Zinātņu akadēmija piešķīrusi valsts emeritētā zinātnieka statusu 25 zinātniekiem, to skaitā arī studenšu korporācijas spīdolai fil! Dacei Markui. Dace Markus - Dr. habil. philol., LZA īstenā locekle, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas rektore profesore.

Dace par iegūto statusu saka: "Zinot, kāds tur ir konkurss, jūtos tiešām ļoti pagodināta (un vienlaikus mazliet sena...)."

Sveicam Daci ar dižajiem panākumiem un lepojamies!

 

LELBĀL bīskape, Milvoku Trīsvienības draudzes mācītāja spīdola Lauma Zušēvica

2014. gada 15. oktobrī LELBĀL Bīskapa vēlēšanu komisijas sēdē, kas notika Sietlas baznīcas telpās, prāv. Lauma Zušēvica ieguvusi 140 no iespējamām 205 balsīm, un ir ievēlēta par Latvijas Ev. Lut. Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) bīskapi. LELBĀL Virsvalde rezultātu apstiprinājusi, par viņas amata apzīmējumu nosakot „archibīskape”.

Balsošanā piedalījās draudzes no 10 dažādām zemēm – ASV, Austrālijas, Beļģijas, Jaunzēlandes, Kanādas, Krievijas (St. Pēterburgas), Latvijas, Lielbritānijas, Vācijas un Zviedrijas.

LELBĀL draudze komentē, ka augstais balsošanas dalībnieku procents un izteiktā interese par vēlēšanām un to rezultātiem norāda, ka „mūsu Baznīca ir dzīva un darbīga”. LELBĀL arī novēl savai jaunievēlētajai bīskapei ar Dieva svētību vadīt Baznīcu nākamos septiņus gadus un draudzēm strādāt līdzi ar uzticību, sadarbību un mīlestību.

Archibīskapes elect konsekrācijas dievkalpojums paredzēts svētdien, 2015. gada 19. aprīlī, plkst. 14:00 Milvokos (WI), Mount Zion luterāņu baznīcā.

Attēlā archibīskaps Rozītis un archibīskape elect Zušēvica pēc LELBA XIV Sinodes noslēguma dievkalpojuma 2014. gada 26. oktobrī Milvokos

Publicēts no:

http://www.lelba.org/lv/?ct=citi_jaunumi&fu=read&id=177

http://www.sieviesuordinacija.lv/lelbal-jauna-arhibiskape---lauma-zusevica-velesanu-rezultati?lang=&p=12365

 

Literārie vakari 2013./2014. akadēmiskajā gadā

Semestris ir gandrīz, gandrīz noslēdzies un tādēļ neliels ieskats šī gada literārajos vakaros! Viens no galvenajiem ieguvumiem šogad bija tas, ka īpaši daudz pasākumos uzstājāmies pašas – gan meit!meit! savos referātos, gan taut!taut!, gan fil!fil! netaupīja laiku un pūles, lai dalītos ar saviem vaļaspriekiem, profesionālajiem sasniegumiem, ceļojumiem un citu vērtīgu informāciju. Dažas to paspēja pat 2 reizes šajā gadā. Cerams, ka arī turpmāk mēs dalīsimies savās pārdomās un zināšanās ne vien neformālās sarunās, bet arī lit!vak!vak!

Šī gada lit!vak!vak! bijām tādās zemēs kā Indija un Jordānija, guvām ieskatu flamenko, basketbola kluba TTT vēsturē, Rīgas 20.gs arhitektūrā, Latvijas kuģniecības vēsturē un ļoti sievišķīgā referātā par modi 18.gs. Kopīgi ar Fraternitas Lettica skatījāmies Jāņa Streiča filmu „Cilvēka bērns”, bet pavasara semestra filmu vakarā noskatījāmies visilgāk aizliegto latviešu filmu „Elpojiet dziļi!”. Kopā ar Fraternitas Cursica guvām ieskatu bērnu drošības jautājumos, bet viesi no korporācijas Latvia mūs iepazīstināja ar personisko datu drošību internetā. Semestra laikā bija iespēja arī piedalīties trioletu darbnīcā, Naudas skolā, Dziesmu spēlē, kura norisinājās Spīdolu vārda dienas svinībās. Apguvām tautas dziedāšanas manieri, diplomātijas vēsturi un to, kā mākslu var izmantot biznesā. Pavasara semestrī arī tuvāk iepazinām topošo izstādi par Sibīrijas bērniem, kuru veidot palīdz arī mūsu taut! Margita Gailīte. 11. novembrī kopīgi devāmies nolikt svecītes krastmalā, kā arī jau ierastajiem pasākumiem Spīdolām ar ģimenēm, iedibinājām ģimenes sestdienu, kad korporāciju var apmeklēt tās, kurām darba dienās tas neizdodas. Līdzās minētajam, bija vēl citi interesanti vakari, kuros kopīgi uzzinājām, mācījāmies un ieguvām.

Paldies katrai, kura uzstājās, palīdzēja ar padomu vai vienkārši bija atnākusi!

Vēlot skaistu vasaru,

2013./2014. gada lit!prezidijs,

t/l lit!mag! taut! Līva Pugoviča

t/l lit!vicemag! taut! Dagnija Ārgule

t/l lit!sekr! taut!taut! Lauma Brūna un Undīne Rulle

 

Veselā miesā vesels gars 2013

Jau kopš pavasara spīdolas sāka cītīgi gatavoties un gaidīt šī gada visaktīvāko pasākumu studentu un studenšu korporācijām – ikgadējās vasaras sporta spēles. Tādēļ, kad bija pienācis 2. augusts, spīdolas lieliskā fiziskā formā, kā arī bruņojušās ar mūsu maģisko veiksmes talismanu zelta slotu, devās pretī sportiskiem sasniegumiem un jestrām ballītēm uz Cinevillas kino pilsētiņu Tukuma novadā.

Jau piektdienas vakarā mūs sagaidīja pirmais pārbaudījums – orientēšanās nakts trase. Sabīne, Baiba, Lauma, Solveiga, Mairita un Linda startēja kā lieliska komanda, atbalstot viena otru un mēģinot rūpīgi izpildīt visus pārbaudījumus. Trasē netrūka ne dubļu, ne ūdens, ne nātru un dažādu citu ekstrēmu izjūtu, bet, neskatoties uz to, meitenes finišēja labā omā.  Jo kā gan citādi – pēc nakts trases kopā devāmies ballēties uz diskotēku, kur uz deju grīdas maģiskā kārtā nogurums pilnīgi pagaisa.

Sestdienas rītā, patīkami sagurušas pēc nakts dejām, devāmies uz sporta spēļu atklāšanas ceremoniju un komandu parādi.  Spīdolu iznāciens bija aktīvs un interesants. Mūsu veiksmes zelta slota un tās nesēja Inese, kura bija ģērbusies tautas tērpā, radīja ne mazums jautājumu – tā ir tautu meita vai ragana? Mums pašām gan šķita pavisam nepārprotami – tā ir Spīdola! Tāpat plašas diskusijas visu sporta spēļu garumā raisīja mūsu cīņas devīze – Raganas vārguļus gūstā neņem! Ik pa laikam varēja saklausīt, ka vairāku studentu korporāciju pārstāvji labprāt gribētu nonākt spīdolu gūstā... Bet pavisam bez gūstīšanas, bet gan draudzīgi sadarbojoties telšu pilsētiņā,  visu sporta spēļu garumā kopīgi gatavojām maltītes ar studentu korporācijas Ventonia puišiem. Viņi bija arī aktīvākie spīdolu līdzjutēji sportiskajās cīņās.

Sestdien laiks bija lielisks un saule lutināja (mazliet pat par daudz). Rīta pusē spīdolu komandā Lauma, Solveiga, Linda un Santa lieliski nospēlēja volejbola turnīrā, iegūstot 3. vietu. Pēcpusdienā sākās strītbola spēles, kurās spīdolas pārstāvēja Līna, Santa, Baiba, Lauma, Solveiga un Linda.  Konkurentes bija spēcīgas un cīņa bija ļoti sīva, bet meitenes parādīja sevi no labākās puses un ieguva 5. vietu.  Stafetes dalībnieces  Sabīne, Baiba, Līna, Solveiga, Lelde un Linda pierādīja, ka ir lieliska komanda, kurā dalībnieces spēj uzmundrināt savas cīņu biedrenes.

Pēc garās un aktīvitātēm bagātās dienas piekusušas bija ne tikai komandas dalībnieces, bet arī līdzjutējas. Tomēr nedaudz atvilkušas elpu, spīdolas bija gatavas doties uz zaļumballi. Dejas līdz rītam un zvaigžņu pilnās debesis lika aizmirst kā sportošanas, tā arī līdzi jušanas nogurumu.

Svētdienas rīts sākās ar rīta rosmi. Turpinājumā sekoja frīsbija spēles, kurās spīdolu komandā savu veiklību darboties ar lidojošo šķīvīti demonstrēja Linda, Ieva, Baiba, Solveiga, Lelde, Santa un Līna, iegūstot 5. vietu. Pēc tam sekoja tautas bumbas mači, kuros ar milzīgu līdzjutēju atbalstu gan no mums pašām, gan korporācijas Ventonija puišiem, spīdolas (komandas satāvā Līna, Baiba, Lauma, Solveiga, Santa, Linda un Lelde) ieguva godpilno 2. vietu.

Šogad individuālajās disciplīnās ļoti spēcīgā konkurencē sevi pierādīja 2 spīdolas – taut!  Solveiga Kriškāne uzdevumā „Rūdolfa karietes stumšana” iegūstot 3. ietu un „Sapņu komandas uzdevumā” taut! Līna Butāne izcīnot 3. vietu.

Šī gada sporta spēļu sakarā nevar nepieminēt  to, ka svētdienas spraigajās sportiskajās cīņās bijām uz mirkli novērsušas uzmanību no sava veiksmes talismana – zelta slotas. Šo starpgadījumu bez vilcināšanās izmantoja korp! Fraternitas Lettica puiši, kuri piesavinājās mūsu slotu kā izpirkumu pretī pieprasot dāmu vakaru.

Kopvērtējumā 10 studenšu korporāciju komandu konkurencē Spīdolas ieguva 6. vietu, kā arī ielūgumu uz dāmu vakaru :) Sportiskās cīņas nebija vieglas, sapratām, kuras ir mūsu stiprās puses un pie kā ir turpmāk jāpiestrādā. Tomēr, neraugoties uz cipariem un hronometra rādījumiem, mēs jutāmies kā uzvarētājas, jo kopības sajūta, atbalsts, komandas biedru un līdzjutēju uzmundrinājumi deva milzīgu gandarījumu un sniedza neizmērojamu prieku. Dzirdējām citas korporācijas runājam, ka nevienai citai komandai nav bijuši tik lieliski līdzjutēji un tik vienots komandas gars – lūk mūsu uzvara!

Visaktīvākā spīdolu līdzjutēja

Taut! Līga Katrīna Kļaviņa 63. c!

 

S!k! Spīdola 66. gadadiena

Dienām paliekot arvien garākām un saulei – spožākai, pavasara gaidas ik martu spīdolas aicina sanākt kopā un atsaukt atmiņā to, kā un kāpēc 1947. gada 11. marta vakarā tālu prom no dzimtenes, Baltijas Universitātes telpās Pinebergā, Vācijā, pulcējoties 30 studentēm, sveču gaismā tika dibināta studenšu korporācija Spīdola. Kopš šī mums visām tik svarīgā, mazliet maģiskā, bet tajā pašā laikā tik pašsaprotamā notikuma ir apritējuši 66 gadi. Tas nav tik daudz, lai kādam notikumam piešķirtu mītisku un noslēpumainu auru. Lasot pirmos protokolus, atceroties dibinātāju atmiņstāstus, mēs domās esam tur, Aula Magna pagrabā, kopā ar Olgu, Ausmu, Martu, Dzidru, Skaidrīti, Irēni, Agritu, Austriņu, Renāti, Ilgu, Liliju, Skaidrīti, Ainu, Veroniku, Silviju, Rutu, Iriu, Rasmu, Olgu, Lilianu, Mirdzu, Noru, Maldu, Elizabeti, Birutu, Veltu, Ausmu, Karinu, Verēnu un Ritu, sirdī sildot tēvzemes zeltainās druvas, iededzot sevī violeto zinību liesmu kvēli, cerot un ticot baltajai rītdienai. Tāpat viņas ir kopā ar mums gada svētkiem veltītajā svētku konventā un mūsu komerša tradīcijā, atjaunojot dotos solījumus un draudzības saites. Mūsu dibinātājas no dažādiem pasaules nostūriem sūta vismīļākos sveicienus un laba vēlējumus, bet citas gādīgi smaida, raugoties lejup no mākoņa maliņas.

Šogad dibināšanas svētkos Rīgas kopas spīdolas 9. martā pulcējās konventa dzīvokļa telpās. Jau pārkāpjot dzīvokļa slieksnim, dzirdot darbīgās čalas un dzirkstošos „Sveika svētkos!”, mūs visas pārņēma pacilājoša svētku sajūta. Atkalredzēšanās prieks smaidiem lika uzplaukt vēl plašākiem un sirsnīgākiem, un vēl jo lielāku prieku darīja tas, ka viesu vidū bija mūsu krustmātes dzintras un māsas staburadzes.

Svētku konvents ar ziediem, svecēm, mūsu tradīcijām, krāsām, devīzēm, apsveikumiem, atskatu uz padarīto un iezīmētiem nākotnes mērķiem lika katrai no mums justies pacilātai, lepnai par savām māsām un piederību korporācijai, kā arī padomāt, kā tieši es varu realizēt korporācijai un pašai sev dotos solījumus. Atbildes nav tālu jāmeklē – tās atrodamas mūsu devīzēs, un to savā uzrunā atgādināja t/l seniore taut! Santa Buholce: „Šoreiz vēlos pakavēties pie mūsu otrās devīzes: „Mainīgā, mainies uz skaidrību!” Spīdola ir spilgta personība latviešu literatūrā – kultūras simbols un Raiņa uzskatu paudēja. Tieši viņa Raiņa lugā „Uguns un nakts” ļāva darbībai attīstīties. Notikumu attīstības gaitā viņa mainījās un garīgi auga. Viņa bija tā, kas rosināja mainīties arī citiem. Spīdola simbolizē arī ideju par brīvību: ir tie, kas iet uz priekšu, bet citi, kas negrib neko mainīt, netiek šai idejai līdzi, paliek uz vietas. Rainis ne reizi vien ir paudis: „Pastāvēs tikai tas, kas pārmainīsies.” Varbūt pasaules izmainīšana ir pārāk utopisks mērķis, bet sevis mainīšana, pilnveide un attīstība ir pat ļoti sasniedzams un vajadzīgs mērķis ikkatram cilvēkam. Mainot sevi, ar savu izaugsmi mēs veicinām apkārtējo cilvēku un pat vides izmaiņas un attīstību. Kopā mēs esam spēks – to lieliski parāda korporācijas vide. Korporācija apvieno mūsu degsmi, dzirksti, inteliģenci, daili, patriotismu, zinātkāri, tādējādi caur ikvienas spīdolas daudzšķautņaino personību mēs varam realizēt mūsu pirmo devīzi: „Tēvzemei, zinātnei, dailei.” Tomēr lai kāda būtu mūsu personīgā izaugsme, svarīgi neaizmirst spīdolu trešo devīzi: „Lai mūsu vienprātība būtu mūžīga.” Mūsu vienprātībā un draudzībā ir liels spēks un enerģija, kas ļauj un arī ļaus realizēt un sasniegt visus augstos mērķus, ļaus lepoties, mirdzēt un saglabāt mūžīgi dzīvu Spīdolas garu gan sevī pašā, gan kopīgi korporācijā.”

Pārdomu un apņemšanās pilnas, spīdolas devās turpināt atzīmēšanu pie svētku galda, kur svinības turpinājās ar mielastu un coetus dziesmu dziedāšanu. T/l audzinātāja taut! Ieva Bērziņa deva interesantu uzdevumu – coetus uzrunā katrai spīdolai pastāstīt ne tikai par savu pašreizējo nodarbošanos, bet arī par sapņu  profesiju. Šis uzdevums ļāva māsas iepazīt vēl tuvāk no pavisam citāda skatupunkta. Dzirdējām daudzus interesantus stāstus par bērnības sapņiem, izglītības gaitām, jau sasniegto un nākotnes plāniem. Ar lepnumu un prieku apvītie stāsti lika mums apjaust, ka nekas nav neiespējams un viss ir tikai pašu rokās, lai ieceres pārtaptu īstenībā un sapņi – realitātē. Ne vienai vien spīdolai tas jau ir izdevies, un nav šaubu, ka izdosies arī pārējām.

Svētku izskaņā meitenes bija sagatavojušas gardu melno kūku un interesantu, humora pilnu interpretāciju par korporācijas 66. gada skaitli, apgalvojot, ka, ņemot vērā Spīdolas raganisko dabu, tas spīdolām noteikti nesīs veiksmi. Spīdolu meitenes šo īpašību izmanto sporta spēļu devīzē: „Raganas vārguļus gūstā neņem!” Plakāts lika ar humoru paskatīties uz mums pašām raibajā bilžu kolāžā, kurā apslēptas vismaz sešas svarīgākās spīdolu īpašības. Vērīgākās saskatīja pat 66 spīdolām raksturīgas lieliskas īpašības, šur tur čukstus izskanēja versijas, ka tādas esot vismaz 666.

Tādi bija mūsu svētki – emocijām un iespaidiem bagāti. Iegrimšana atmiņās vijās ar dzirkstošu prieku, pacilātība un patriotisms saplūda ar rotaļīgumu un jautrību. Tādas mēs esam – spilgtas, daudzpusīgas, enerģiskas un mērķtiecīgas. Spīdolas!

Vivat, crescat, floreat Spīdola in eaternum!

Taut! Līga Katrīna Kļaviņa 63. c!

 

Spīdolas Korporāciju sporta spēlēs 2012

Augusta otrajā nedēļas nogalē, no 11. līdz 12. augustam, norisinājās ikgadējās Korporāciju vasaras sporta spēles 2012, kurās aktīvu dalību ņēma arī Spīdolas. Šogad sporta spēļu organizatori, kā aktīvās atpūtas vietu bija izvēlējušies Liepas pagasta „Mežrozes", Priekuļu novadā.

Lai gan laikapstākļi šogad sportot prieka baudītājus nelutināja ar savu labvēlību, tomēr prieks, ka par spīti tam, Spīdolas šo lielo korporāciju vasaras notikumu apmeklēja vēl kuplākā skaitā nekā pagājušajā gadā. Kopumā komandā bija pieteikusies 21 Spīdola – 1 filistre, 11 tautietes, 3 jauntautietes un 6 meitenes. Sporta spēlēs kopumā piedalījās 11 studenšu korporāciju komandas un 22 studentu korporāciju komandas.

Piektdienas vakars kā ik katru gadu iesākās ar nakts trasi, kurā mūsu meitenes izcīnīja godpilno otro vietu. Šajā disciplīnā Spīdolas parādīja īstu komandas garu. Sadevušās rokās viņas viena otru mudināja pēc iespējas ātrāk veikt šo disciplīnu, kas sniedza arī gaidīto rezultātu. Pēc godam veiktās disciplīnas sekoja atpūta pie kopīgi klātā galda. Jāatzīmē, ka šogad veidojām savu telšu pilsētiņu kopīgi ar studentu korporācijas Ventonia puišiem, kas bija īpaši parūpējušies par to, lai tumsā mūsu nometne būtu vēl skaistāka un pamanāmāka, novietojot un aizdedzinot ap to lāpas. Turpinājumā sekoja atraktīvas dejas organizatoru rīkotajā ballē, kas dažiem beidzās tikai pie pirmajiem rīta gaiļiem.

Sestdienas rīts sākās ar sporta spēļu atklāšanu un svinīgo zvēresta nodošanu. Šajā dienā Spīdolas pierādīja savus spēkus tādās disciplīnās kā volejbols, futbols un stafete. Laikapstākļi šajā dienā bija īpaši nelabvēlīgi un pēdējā futbola spēlē mūsu meitenes saņēma īpaši spēcīgu lietus dušu, tomēr tas nespēja mazināt sportotāju lielo cīņas sparu un, kas īpaši priecē, lielo atbalstītāju azartu atbalsta sniegšanā. Vakarā mūsu aktīvajiem faniem un lieliskajām sportistēm sasildīties un atgūt spēkus ļāva ar Ventonia puišiem kopīgi gatavotā zupa. Vakara turpinājumā sekoja balle, kurā arī šajā vakarā Spīdolas ņēma tik pat aktīvu dalību kā sportošanā.

Svētdienas rīts sākās ar rīta rosmi, pēc kuras tūlīt sekoja arī studenšu korporāciju strītbola sacensības un vēlāk arī tautas bumba. Abās disciplīnās Spīdolas sevi parādīja godam. To pierāda arī tas, ka kopvērtējumā Spīdolas ieguva dalītu 4. un 5. vietu. Prieks un lepnums par mūsu meitenēm.

Nedrīkst nepieminēt arī to, ka īpaši sasniegumi mūsu meitenēm bija individuālajās disciplīnās. Lodes grūšanā mūsu taut! Ieva Bērziņa izcīnīja godpilno 2. vietu, bet disciplīnā „Pārspēj pats sevi” meit! Solveiga Kriškāne izcīnīja godpilno 1. vietu un jauntaut! Baiba Rudzroga godpilno 3. vietu.

Par spīti nelabvēlīgajiem laika apstākļiem šīs sporta spēlēs bija jauku un pozitīvu emociju pilnas, tomēr cerēsim, ka uz nākamo gadu sporta spēļu rīkotāji pasūtīs mums labāku laiku.

Paldies mūsu lieliskajām sportistēm un aktīvajiem līdzjutējiem!

Taut! Ieva Bērziņa

 

Par vārda dienu 2012

Katru gadu 2. februāris mūsu korporācijai ir nozīmīgs datums, jo tā ir Spīdolas vārdadiena.  Šogad, spītējot aukstumam, pulcējāmies uz literāro vakaru, kur Atis Čamanis, mūziķis un mūzikas producents, pastāstīja vairāk par mūziku, dziesmām un to radīšanas iespējām ar mūsdienu tehnoloģijas palīdzību.

Vakars iesākās neparastāk kā citās reizēs, jo visas tikām iesaistītas – sākumā pastāstījām, kāda ir mūsu saskare ar mūziku, bet vēlāk jau radījām kopīgu dziesmu, tādējādi padarot Spīdolas vārdadienu aizraujošu, interesantu un atmiņā paliekošu. Tā kā katrai no mums ir kaut mazākajā mērā saistība ar mūziku, tad visas ļoti labprāt iesaistījāmies skaņdarba, vārdu un melodijas veidošanā.

Uzzinājām arī, ka mūsdienās katrs var iedziedāt dziesmu vai pat izdot veselu disku, jo ar datoru ir iespējams būtībā jebkuru padarīt par veiksmīgu dziedātāju, tiek izlabota katra mazākā kļūdiņa. Kā arī visu to var izdarīt mājas apstākļos, ja ir pacietība, laiks un, protams, līdzekļi.

Vakars noslēdzās ar sarunām par mūziku pie tases tējas un ar mazu cerību, ka mūsu dziesma kādreiz arī nonāks pasaules topos.

Mūsu radītās dziesmas vārdi:

Šonakt mežā visas egles liesmos,

Šonakt ielās visi sniegi snigs.

Balta zvaigzne nokritīs un paliks,

Šonakt mežā egles nepaliks.

Dziesmu variet noklausīties:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1bOOE3rRP4o

Dziesmas vārdi: fil! Rita Bebre

Iedziedāja: taut! Ieva Bērziņa un taut! Liene Martinsone

/meit! Zane Balode/